Partnerzy:


9 grudnia 2019r. otrzymaliśmy dotację w wysokości Ł2074.37 (11000 zł) na częściowe pokrycie zapłaconego przez szkołę czynszu w 2019r. od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

DZIĘKUJEMY!!!

 

 

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości Ł3223.14 na częściowe pokrycie czynszu od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

DZIĘKUJEMY!!!

 

4 grudnia 2017r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości Ł2341.77 na pokrycie części wynajmu sal lekcyjnych od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Serdecznie dziękujemy!!!

 

30 grudnia 2016r. nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości Ł4090.89 na pokrycie kosztów wynajmu sal, obowiązkowego ubezpieczenia uczniów, kosztów zakupu wyposażenia i książek od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.

DZIĘKUJEMY!!!

 

23 listopada 2015r.  nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wynajmu sal oraz refundację poniesionych kosztów drukowania i zakupu podręczników od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.