Zajęcia pozalekcyjne


Zajęcia dodatkowe: logopedyczne, taneczne, ortograficzne 

 odbywają się w soboty od godz.10.15 - 11.00